Krishna Pd. Sedhai

Phone : 9842066826-Dhankuta

Nagendra Bhakta Shrestha

Phone : 9842033845-Dhankuta

Tejnarayan Singh Rai

Phone : 9842046942-Dhankuta

Rohit Kr. Dangi

Phone : 9842046875-Dhankuta

Dinesh Poudel

Phone : 9842070015-Dhankuta

Lakh Maan Rai

Phone : 9852050897-Dhankuta

Lakh Maan Rai

Phone : 9852050897-Dhankuta

Sharad Kr. Shrestha

Phone : 9842070427-Dhankuta

Dr. Gopal Bdr. Bhattarai

Phone : 9842109632-Dhankuta

Hima Devi Basnet

Phone : 9842047331-Dhankuta

Ram Bdr. Adhikari

Phone : 9842117866-Dhankuta