Anita Rai

Phone : 9842051774-Dharan

Karna Bdr. Darsan

Phone : 9852045347-Dharan

Kedar Bhandari

Phone : 9852026022-Dharan

Tara Lama

Phone : 9842038324-Dharan

Gajendra Bdr. Angbuhang

Phone : 9852047832-Dharan

Padam lochan Karki

Phone : 9842053888-Dharan

Parshu Ram Adhikari

Phone : 9842064993-Dharan

Bikram Gobinda Shrestha

Phone : 9842038487-Dharan

Birendra Bdr.Basnet

Phone : 9842039377-Dharan

Binod Nepal

Phone : 9842261768-Dharan

Rudra Bdr.Neupane

Phone : 9852055991-Dharan

Man Bhagat Chamling

Phone : 9852049604-Dharan

Lila Hanstong

Phone : 9842020207-Dharan

Parshuram Adhikari

Phone : 9819085400-Dharan

Surya Bdr.Rai

Phone : 9842020779-Dharan