Ashok Kshatri

Phone : 9842725047-Ilam

Khag Raj Kattel

Phone : 9842635173-Ilam

Uttam Paudel

Phone : 9852680277-Ilam

Jas Bdr. Rangeli Magar

Phone : 9852680798-Ilam

Krishna Pd. Shrestha

Phone : 9842522177-Ilam

Tirtha Raj Khatiwada

Phone : 9844681174-Ilam

Madan Kr. Khadka

Phone : 9852681388-Ilam

Dharma Pd. Upreti

Phone : 9842627608-Ilam

Bir Bdr. Khadka

Phone : 9842636012-Ilam

Lok Bdr. Tamang

Phone : 9842635685-Ilam

Mani Ram Niroula

Phone : 9844647000-Ilam

Sarmila Sharma

Phone : 9842662211-Ilam

Sudhir Bohora

Phone : 9852680625-Ilam

Hari Bdr. Subedi

Phone : 9842635644-Ilam

Tara Nath Parajuli

Phone : 9752605504-Ilam

Sharada Upreti

Phone : 9842636353-Ilam

Nrisingh Kr. Khatri

Phone : 9842532626-Ilam

Bhim Bdr. Khatri

Phone : 027-520059-Ilam

Ghana Shyam Gurung

Phone : 9852680731-Ilam

Durga Dahal

Phone : 027-520069-Ilam