Dil Prasad Dhakal

Phone : 9842230044-Biratnagar

Rani Hospital

Phone : 9825322300-Biratnagar

Neuro Hospital

Phone : 9862914044-Biratnagar

Neuro Hospital

Phone : 9801504454-Biratnagar

Padam Karki

Phone : 9842248560-Biratnagar

Suraksha Hospital

Phone : 9802753717-Biratnagar

Koshi Hospital

Phone : 9819336789-Biratnagar

Koshi Hospital

Phone : 9842277666-Biratnagar

Koshi Hospital

Phone : 9842030120-Biratnagar

Koshi Hospital

Phone : 9819079120-Biratnagar

Morang Sahakari Hospital

Phone : 9842282777-Biratnagar

Chetansil Mitra Parishad

Phone : 9842266231-Biratnagar

Pouriya Bachat Ambulance

Phone : 9842277666-Biratnagar

Nerolo Rangeli Hospital

Phone : 9814326205-Biratnagar

Nepal Dur Sanchar Sangh

Phone : 9842098550-Biratnagar

AbadhNarayan Nursing Home

Phone : 9815332117-Biratnagar

Pathari Nursing Home

Phone : 9805306779-Biratnagar

Charity Trust

Phone : 9842060159-Biratnagar

Suraj Rajbansi

Phone : 9812383425-Biratnagar

Sumit Rajbansi

Phone : 9807303846-Biratnagar

Shree Trishakti Samaj

Phone : 9802746739-Biratnagar

Dil Prasad Dhakal

Phone : 9842230044-Biratnagar

Pokharya Sahakari

Phone : 9842277666-Biratnagar

Atri Sahakari

Phone : 9842092587-Biratnagar

Bhujel Sewa Samaj

Phone : 9862071700-Biratnagar

Shree Janakalyan Duhabi

Phone : 9842266200-Biratnagar

Morang Bachat Letang

Phone : 9742003459-Biratnagar

Life Guard Hospital

Phone : 9742042333-Biratnagar

Trade Union Mahasang

Phone : 9842499787-Biratnagar

Sab Bahan

Phone : 9852035500-Biratnagar

Dil Prasad Dhakal

Phone : 9842230044-Biratnagar

Nepal Redcross

Phone : 023561502-Mechinagar

Shab Bahan

Phone : 021525874-Biratnagar

Nepal Chhyayarog Niwaran

Phone : 021522827-Biratnagar

Mechi Udhyog Banijya

Phone : 023560450-Dhulabari

Dhulabari Jesis

Phone : 023560322-Dhulabari

Mahendradwar Sahakari

Phone : 023562025-Kakarvita

Mechi Aspatal

Phone : 023520172-Bhadrapur

Bahundangi Sewa Samaj

Phone : 9742646722-Bahundangi

Tarapunja Sahakari

Phone : 023460558-Charaali

Kanchanjangha Aspatal

Phone : 023541357-Birtamod

Hanuman Mandir

Phone : 023555004-Budhabare

Jhapa Redcross Society

Phone : 023520102-Bhadrapur

Mainali Ekata Samaj

Phone : 023551155-Surunga

Redcross

Phone : 021550100-Surunga

Namuna Samaj Jhiljhile

Phone : 023470218-Jhiljhile

Purwa Nepal Sahakari

Phone : 9852670073-Kerkha

Aamda Hospital

Phone : 023580989-Damak

Laxminarayan Mandir

Phone : 023550367-Maidhar

Saptakoshi Nursing Home

Phone : 021472295-Biratnagar

Morang Bachat

Phone : 9742003459-Letang

Sumeru

Phone : 015555550-Kathmandu

Sumeru

Phone : 9751044550-Kathmandu

Paropakar

Phone : 014260859-Kathmandu

Bishal Bazar

Phone : 014244121-Kathmandu

Redcross

Phone : 014228094-Kathmandu

Lalitpur Redcross

Phone : 015545666-Kathmandu

Agrawal Sewa Kendra

Phone : 014424875-Kathmandu

Kathmandu Model Hospital

Phone : 014240805-Bagbajar

Kathmandu Model Hospital

Phone : 014240806-Bagbajar

Lalitpur Municipality

Phone : 015527003-Pulchowk

Nepal Chamber Of Commerce

Phone : 014230213-Kathmandu

Paropakar

Phone : 014251614-Kathmandu

Paropakar

Phone : 014211959-Kathmandu

Shivshakti Yuva Sewa

Phone : 014478111-Kathmandu

Lions Club Of Kathmandu Central

Phone : 014472211-Kathmandu

Bhrikuti Samajik Sanskritik Uthan Sangh

Phone : 014473166-Boudha

Tikaram Bishankhe Smriti Pratisthan

Phone : 9805307444-Biratnagar

Tikaram Bishankhe Smriti Pratisthan

Phone : 9852031682-Biratnagar

Tarapunja Bachat Tatha Rin Sahakari

Phone : 023460558-Charaali

Tarapunja Bachat Tatha Rin Sahakari

Phone : 9842624739-Charaali

Loknath Koirala Smriti Pratisthan

Phone : 9842043747-Biratnagar

Loknath Koirala Smriti Pratisthan

Phone : 9807070535-Biratnagar

Bijayraj Rajbanshi

Phone : 9842280373-Biratnagar

Bijayraj Rajbanshi

Phone : 9804361340-Biratnagar

Rupa Parajuli Memorial Trust

Phone : 9852033699-Biratnagar

Nobel Hospital

Phone : 021-460636-Biratnagar

Birat Hospital

Phone : 021-535952-Biratnagar

Neuro Hospital

Phone : 021-417484-Biratnagar

Pashupati upachar Clinik

Phone : 920-4077100-Biratnagar

Surakshya Prasuti Hospital

Phone : 021-536941-Biratnagar

Birat City Hospital

Phone : 980-4091991-Biratnagar

Chayarog Niwaran Sanstha

Phone : 980-7390288-Biratnagar

Saptakoshi Nursing prt.Ltd

Phone : 980-4031448-Biratnagar

Morang Sahakari Ambulance Sewa

Phone : 021-523230-Biratnagar

Aatri Bachat

Phone : 984-2092587-Biratnagar

Pokhariya Bachat

Phone : 980-7098274-Biratnagar

Chetanshill Mitra

Phone : 984-2026232-Biratnagar

Purbanchal Maithali Sewa

Phone : 980-4397035-Biratnagar

Sainik Tole

Phone : 980-7330825-Biratnagar

Samaj Bikash

Phone : 984-2428622-Biratnagar

Gramin Mahila

Phone : 985-2033699-Biratnagar

Nirman Bewasaek

Phone : 984-2152455-Biratnagar

Golden hospital

Phone : 980-7012146-Biratnagar

Shristi bachat

Phone : 980-5382518-Biratnagar

Hamro Hospital

Phone : 984-2182465-Biratnagar

Aawadhanarayan Clinic

Phone : 021-522811-Biratnagar

Upaswastha chowk

Phone : 940-4072707-Biratnagar

Nepal Telecom

Phone : 984-2098550-Biratnagar

Samudaiyek Bikas

Phone : 9842099612-Duhabi

Mai Beni

Phone : 9852682293-Shivasatashi

Shiv Shankar Mandir

Phone : 9816382919-Kaseni

birendra khadka

Phone : 9804936897-damak