Sumeru

Phone : 015555550-Kathmandu

Sumeru

Phone : 9751044550-Kathmandu

Paropakar

Phone : 014260859-Kathmandu

Bishal Bazar

Phone : 014244121-Kathmandu

Redcross

Phone : 014228094-Kathmandu

Lalitpur Redcross

Phone : 015545666-Kathmandu

Agrawal Sewa Kendra

Phone : 014424875-Kathmandu

Kathmandu Model Hospital

Phone : 014240805-Bagbajar

Kathmandu Model Hospital

Phone : 014240806-Bagbajar

Lalitpur Municipality

Phone : 015527003-Pulchowk

Nepal Chamber Of Commerce

Phone : 014230213-Kathmandu

Paropakar

Phone : 014251614-Kathmandu

Paropakar

Phone : 014211959-Kathmandu

Shivshakti Yuva Sewa

Phone : 014478111-Kathmandu

Lions Club Of Kathmandu Central

Phone : 014472211-Kathmandu

Bhrikuti Samajik Sanskritik Uthan Sangh

Phone : 014473166-Boudha