Abhishek Roadways

Phone : 9842048015-Dharan Road

Abhishek Roadways

Phone : 9804376526-Dharan Road

Satkar Travels

Phone : 9842103231-Bus Stop

Mechi Bus Sangh

Phone : 9842624229-Birtamod

Purwanchal Motor Cindicate

Phone : 9814330152-Dada Bazar

Miteri Yatayat & Auto Pvt.

Phone : 9807059371-Bus Park

Mount Makalu Yatayat

Phone : 9842040510-Bus Park

Nisam Yatayat Pvt.

Phone : 9842040510-Dharan

Satya Sai Yatayat Company

Phone : 9842041059-Bhanu Chowk

Satya Sai Yatayat Company

Phone : 9842058159-Bhanu Chowk

Dharan Pokhara Counter

Phone : 9842053564-Bhanu Chowk

Chandika Travels

Phone : 9842064499-Bhanu Chowk

Immanuel Yatayat

Phone : 9842053376-Bhanu Chowk

Sagarmatha Ticket Counter

Phone : 98147117540-Fattepur

Sagarmatha Ticket Counter

Phone : 9743010196-Fattepur

Harion Ticket Counter

Phone : 9844048677-Harion

Dantakali Yatayat

Phone : 9844048677-Itahari

Harhar Bhole Video Coach

Phone : 9804844313-Janakpur

Supar Sahara Coach

Phone : 980782068-Janakpur

Sindhuli Yatayat Sangh

Phone : 9844041449-Sindhulimadi

Ticket Booking Counter

Phone : 9742058479-Kanepokhari

Super Unique Travel

Phone : 9813327181-Koteswor

GR Ticketing Counter

Phone : 9741138030-Koteshwar

GR Ticketing Counter

Phone : 9845042821-Koteswor

Makalu Yatayat Sewa

Phone : 9842841166-Lahan

New Aayush Travels

Phone : 980591233-Main Chowk

Sarlahi Yatayat Counter

Phone : 9815889427-Lalbandi

New Aayush Travels

Phone : 9842843098-Main Chowk

Sarlahi Yatayat Counter

Phone : 9844051669-Lalbandi

Mirchaiya Ticket Counter

Phone : 9842824150-Mirchaiya

Mirchaiya Ticket Counter

Phone : 9842839335-Mirchaiya

Morang Bus Yatayat

Phone : 9852024486-Pathari

Ishwor Kalakheti

Phone : 9842027352-Udita

Bashanta Kaphle

Phone : 9842076627-Ambe Bus

Bashanta Kaphle

Phone : 9842076627-Shital Bus

Bhupal KC

Phone : 9802743091-Maruti Bus

Bhupal KC

Phone : 9802743091-New Samay

Bhupal KC

Phone : 9802743091-Ramdhuni

Binod Bhandari

Phone : 9842098847-Agni Bus

Krishna Ghimire

Phone : 9842046162-Sapana Bus

Ganesh Shrestha

Phone : 9842166948-Solti Bus

Purshottam Thapa

Phone : 9852030580-S & S

Anup Regmi

Phone : 9824387622-New Safal

Dinesh Magar

Phone : 9862008427-Fifa

Mohan Ji

Phone : 9842088411-Galaxy

Rudra Karki

Phone : 9842189533-Kathmandu

Rudra Karki

Phone : 9851181276-Kathmandu