Disclaimer


Disclaimer

  • श्रीयोग.कम प्रकाश ईन्फोशिश बाट संचालन गरिएको हो |
  • वेबसाइटमा भएको सामग्रीहरु जानकारीको लागि मात्र राखिएको हो |
  • वेबसाइटमा भएको सामग्रीहरु विभिन्न स्रोत र मध्यम बाट निकालिएको हो , यस प्रति वेबसाइट संचालकको कुनै जिम्मेबारी हुने छैन |
  • नम्बर हटाउनु परेको खण्डमा हाम्रो वेबसाइटको सम्पर्क भन्ने पेज बाट वा हाम्रो अफिसको फोन नम्बर ०२१५३०१३३ मा फोन गरि हटाउन सकिनेछ |
  • यस वेबसाइट मार्फत बोलाइएका व्यक्तिहरु नाफा , घाटा अथवा अन्य टुट फुट वा कुनै हानि नोक्सानी मा श्रीयोग.कमको सम्बन्ध रहने छैन |
  • काम गराइएको व्यक्ति ले कुनै नराम्रो काम गरेको खण्डमा वा काम गराउने व्यक्ति ले रिपोर्ट गरेमा गर्ने व्यक्ति को नम्बर वेबसाइट बाट हटाइने छ |
  • वेबसाइटमा भएको कुनै पनि जानकारी वा अन्य कुनै कुरा नक्कल वा कपि गर्न पाइने छैन |
  • नम्बर , जानकारी वा अन्य कुनै पनि कुरा हरु राख्ने नराख्ने सर्बाधिकार श्रीयोग.कम लाई मात्र हुनेछ |