Asish Pariyar

Phone : 9842120857-Dharan

Dharma Raj Shrestha

Phone : 9842259505-Dharan

Shree Bahadur Tamang

Phone : 9842165842-Dharan

Rajkumar Linkha

Phone : 9742027087-Dharan

Sanjeep Kumar Shrestha

Phone : 9804004784-Dharan

Tek bahadur niroula

Phone : 9819341080-Biratnagar-4

Keshar Kumar Rai

Phone : 9842899047-jante-5, udayapur