Bhakteshor Limbu

Phone : 9842036814-Blast, Belbari

Yadav Bista

Phone : 9852028554-Ra.Pa.Sha., Urlabari

Kishan Shahi

Phone : 9842130568-Aaujar,Kerabari

Jitendra Thakur

Phone : 9842334986-Ujyalo Patra

Dinesh Subba

Phone : 9842084040-Blast, Pathari

Lok Bdr. Chauhan

Phone : 9842096732-Udgosh,Makalu

Min Kr. Shrestha

Phone : h-Shristi Dainik,Karobar

Narendra Basnet

Phone : 9842057418-Betauna FM,Erina