Giri Narayan Shrestha

Phone : 9818506812-Dhading

Rajendra Bisunke

Phone : 9841408109-Dhading

Raju Tamang

Phone : 9841577519-Dhading

Ramesh Rai

Phone : 9841037450-Dhading

Purushottam Khatiwada

Phone : 9851016706-Dhading

Sete Tamang

Phone : 9841255081-Dhading

Nitesh Tamang

Phone : 9843635497-Dhading

Suresh Shrestha

Phone : 9841169722-Dhading

Bidur Khadka

Phone : 9849336549-Dhading

Bidur Khadka

Phone : 9818835666-Dhading

Dipak Dhakal

Phone : 9813150497-Dhading

Laxman Adhikari

Phone : 9813596572-Dhading

Dambar Bdr. Magar

Phone : 9846147243-Dhading

Jiteen Thapa Magar

Phone : 9808205935-Dhading

Govinda Kumar Shrestha

Phone : 9805820102-Dhading