Gopal Pd. Neupane

Phone : 9843007579-Dhankuta

Navin Thada Magar

Phone : 9803073840-Dhankuta

Durga Bdr. Magar

Phone : 9818104916-Dhankuta

Arjun Kumar Rai

Phone : 9841472315-Dhankuta