Jivan Dhungana

Phone : 9842668639-Jhapa

Nar Bdr. Rai

Phone : 9804989201-Jhapa

Tilchan Dhungana

Phone : 9814954510-Jhapa

Bashu Karki

Phone : 9842687036-Jhapa

Ramesh Kumar Ji

Phone : 9814073418-Jhapa

Yam Bdr. Thapa

Phone : 9842570372-Jhapa

Chandan Sarkar

Phone : 9816073719-Jhapa

Murti Bdr. Siwakoti

Phone : 9842706505-Jhapa

Santa Kr. Yanyua

Phone : 9841444184-Jhapa

Dik Bdr. Budhathoki

Phone : 9814909389-Jhapa

Tanka Khatiwada

Phone : 9842686959-Jhapa

Asilal Chaudhary

Phone : 9804357713-Jhapa