Durga Bdr Jagara

Phone : 9741258908 --Kavrepalanchok

Chandra Pd. Humagain

Phone : 9851013123-Kavrepalanchok

Ram Pd. Chaudhary

Phone : 9818723189-Kavrepalanchok

Ram Sharan Gautam

Phone : 9843527808-Kavrepalanchok

Shree Krishna Raut

Phone : 9849310461-Kavrepalanchok

Yam Kr. Phuyal

Phone : 9860181628-Kavrepalanchok

Ganga Bdr. Shrestha

Phone : 9841580131-Kavrepalanchok

Ambar Bdr. Hamal

Phone : 9741112091-Kavrepalanchok

Umesh Budathoki

Phone : 9841112379-Kavrepalanchok

Pradhumna Khadka

Phone : 9849540419-Kavrepalanchok

Chandra Lal Tamang

Phone : 9851160039-Kavrepalanchok

Arjun Pd. Chaulagain

Phone : 9841315550-Kavrepalanchok

Rikta Bdr Magar

Phone : 9843272600-Kavrepalanchok

Bhoj Raj Timilsina

Phone : 9808316164-Kavrepalanchok

Durga Bdr. Gurung

Phone : 9808694359-Kavrepalanchok

Sanjeep Tamang

Phone : 9803290132-Kavrepalanchok

Hari Keishna Dhital

Phone : 9841453241-Kavrepalanchok

Dhak Bdr. Mahat

Phone : 9841867631-Kavrepalanchok

Ram Hari Gautam

Phone : 9849149689-Kavrepalanchok

Man Bdr. Mahat

Phone : 9841472884-Kavrepalanchok

Maila Bholan

Phone : 9843535665-Kavrepalanchok