Dipak Magar

Phone : 9813002161-Khotang

Bhim Raj Giri

Phone : 9849310461-Khotang

Nam Raj Karki

Phone : 9818468628-Khotang

Prem Pd. Acharya

Phone : 9818354598-Khotang

Sashi Kala Bhujel

Phone : 9841840413-Khotang

Rajan Kumar Rai

Phone : 9843292305-Khotang

Tej Bdr. Rai

Phone : 9741223262-Khotang

Rishi Kr. Rai

Phone : 9841463839-Khotang

Ganga Chaudhary

Phone : 9817367275-Khotang