Man Bdr. Magar

Phone : 9841055502-Sarlahi

Mahesh Raya

Phone : 9841459230-Sarlahi

Moti Bdr. Lungeli

Phone : 9849425416-Sarlahi

Prashant Kr. Siddhali

Phone : 9808782267-Sarlahi

Dhurba Chaulagain

Phone : 9841072875-Sarlahi

Prabhu Shah

Phone : 9815832169-Sarlahi

Tek Narayan Mahato

Phone : 9815854177-Sarlahi

Surendra Raut

Phone : 9843622548-Sarlahi

Upendra Mahara

Phone : 9840460504-Sarlahi

Ram Ashrey Lad

Phone : 9804858110-Sarlahi

Maneshwor Paswa

Phone : 9819644911-Sarlahi

Jogindra Raut

Phone : 9819625280-Sarlahi

Suresh Kumar Ji

Phone : 9814871578-Sarlahi

Tulsi Kumar Gurung

Phone : 9806640411-Sarlahi