सोलार


Shyam Yadav

Phone : 9842243102-Biratnagar

Nanhea Alam

Phone : 9804306367-Biratnagar

Saroj Magar

Phone : 9814850498-Biratnagar

Hari Sapkota

Phone : 9852030409-Traffic Chowk

Chandra Bhusan

Phone : 9814362843-Biratnagar

Ramesh Khadka

Phone : 9807001715-Biratnagar

Mitra Rai

Phone : 9862673616-damak