Mohan Magar

Phone : 9807079682-Bhedetar

Dhurba Bhattarai

Phone : 9842417361-Dhankuta

Raj kumar Rai

Phone : 9842063379-Dhankuta

Dipak Jung Karki

Phone : 9842111229-Dhankuta