Bimal Bhattarai

Phone : 9842290372-Itahari

Durga Shrestha

Phone : 9842024111-Itahari

Dr. Indra Dev Sah

Phone : 9842498606-Itahari

Kulananda Yadav

Phone : 9842020193-Itahari

Dr. Shiv Dahal

Phone : 9842061014-Itahari