Bhuminandan Dhakal

Phone : 9842036937-Pathari

Hemnath Timsina

Phone : 9842291755-Pathari

Raj Kumar Khadka

Phone : 9842332691-Amardaha

Bhogendra Dahal

Phone : 9842092541-Pathari

Kamal Dhakal

Phone : 9842797260-Pathari

Bhuminanda Dhakal

Phone : 9842036937-Pathari

Devendra Prasad Mishra

Phone : 9842290991-PathariSanischare -5