Sriyog.Com

Photo Source : Pracas Infosys

 • @bhawaniprasad.neupane24200
 • 00
 • available
bhawaniprasad.neupane24200
Member since: Tue Apr 20 2021
Fri Nov 15 1996 bhawaniprasadneupane2018@gmail.com+9779804962121
 • URLABARI, Damak
 • Doctor
 • Gender:
  Male
 • Age:
  25 Years

About Bhawani Prasad Neupane

HA. भवानी प्रसाद न्यौपाने General Medicine(MIST) म अहिले उर्लाबरी-8 दुर्गापुरीमा (दुर्गापुरी मिडिकल सेन्टर ) संस्था चलाएर बसेको छु । हजुरहरुलाइ स्वास्थ सम्बन्धी कुनै किसिमको सेवा जस्तैः सबै प्रकारका औसधि,x-ray, video x-ray, रगत जाँच सथै होम सेरभिस जस्ता जुन सुकै सेवा 24 सै घन्टा दिने छौँ । सथै जुन सुकै औसधि 1 घन्टा भित्रै घर सम्म पुराउने छौँ ।

More Skills

User Reviews

Not reviewed yet!