Sriyog.Com

Photo Source : Pracas Infosys

 • @birendra.bist8756
 • 00
 • available
birendra.bist8756
Member since: Sun Jan 17 2021
Sun Oct 29 1995 birendrabist923@gmail.com+9779867728538
 • नयाबानेश्रर, Kathmandu
 • Body Guard
 • Gender:
  Male
 • Age:
  26 Years

About Birendra Bist

दिनमा 8 घन्टा फ्रिरहने गर्छु । आफुलाई दिएकाे कान इमानदारी र बफादारीका साथ निभाउने गर्छु।।

User Reviews

Not reviewed yet!