Sriyog.Com

Photo Source : Pracas Infosys

 • @hemraj.rawat17328
 • 00
 • available
hemraj.rawat17328
Member since: Mon Feb 22 2021
Tue Jan 16 1996 hemrajrawat89@gmail.com+9779822996750
 • salyan, Surkhet
 • Car / Jeep on Hire
 • Gender:
  Male
 • Age:
  25 Years

About Hemraj Rawat

१-अपरेटर सम्बन्धी कार्यहरु जस्तै विशेष गरेर crane operator लगाएत सम्पूर्ण ह्यावि मेसिन तथा ekkupment सम्बन्धी अपरेटरहरु चाहिएमा contact गर्नुहोला! २-नेपालको कुनै पनि ठाउँमा मेसिनहरु(क्रेन, jcb, भकुलोडर , रोलर आदि)भाडामा चाहिएमा contact गर्नुहोला,, 3- कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू, लगायत( फलाम को स्टक्चर, सेलो, अरेक्सन, फिटिंग, र डिजायन) सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू को लागि सम्पर्क गर्न न भुल्नु होला, सेवाको लागि 24 सै घण्टा तत्पर छौं..!

User Reviews

Not reviewed yet!