Sriyog.Com

Photo Source : Pracas Infosys

 • @nikesh.bista16743
 • 5.01
 • available
nikesh.bista16743
Member since: Sun Feb 21 2021
 • Gaucharan, Gauradaha
 • Veterinary
 • Gender:
  Male
 • Age:
  24 Years

About Nikesh Bista

Hii I'm agriculture technician... If you have any kind of agriculture (plant science) related problems then you can contact me. नमस्ते म कृषि प्राविधिक हुँ। यदि तपाईंसँग कुनै प्रकारको कृषि (वनस्पति विज्ञान) सम्बन्धित समस्या छ भने तपाईं मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।

User Reviews

A

sabse khatarnak manche

Animesh Subedi, Gauradaha, Gauradaha