Disclaimer


Disclaimer

  • यस वेबसाइट, मोबाइल याप्स वा कुनै पनि माध्यम बाट नम्बर दर्ता गराउनु भनेको, आफ्नो विवरण हाम्रो संजालमा खुला रुपमा राख्नु हो |
  • श्रीयोग.कम [ www.sriyog.com] प्रकाश इन्फोशिस , बिराटनगर बाट संचालन गरिएको हो |
  • वेबसाइटमा भएको सामग्रीहरु जानकारीको लागि मात्र राखिएको हो |
  • वेबसाइटमा भएको सामग्रीहरु विभिन्न स्रोत रमाध्यम बाट निकालिएको हो, यस प्रति वेबसाइट संचालकको कुनै जिम्मेबारी हुने छैन |
  • नम्बर हटाउनु परेको खण्डमा हाम्रो वेबसाइटको सम्पर्क भन्ने पेजमा गएर म्यासेजमा हटाउने नम्बर, पुरा नाम लेखि म्यासेज गरि हटाउन सकिनेछ |
  • यस वेबसाइट मार्फत बोलाइएका व्यक्तिहरु नाफा , घाटा अथवा अन्य टुट फुट वा कुनै हानि नोक्सानी मा श्रीयोग.कमको सम्बन्ध रहने छैन |
  • काम गराइएको व्यक्तिले कुनै नराम्रो काम गरेको खण्डमा वा काम गराउने व्यक्ति ले रिपोर्ट गरेमा गर्ने व्यक्तिको नम्बर वेबसाइट बाट हटाइने छ |
  • वेबसाइटमा भएको कुनै पनि जानकारी वा अन्य कुनै कुरा नक्कल वा कपि गर्न पाइने छैन |
  • नाम, नम्बर , जानकारी वा अन्य कुनै पनि कुराहरु राख्ने वा नराख्ने सर्बाधिकार श्रीयोग.कम लाई मात्र हुनेछ |